Zásahy 2017

20.12.2017 - (8) Tech. pomoc, únik nebezpečných látek-měření koncentrací, Vlčice

13:09 vyhlášen poplach na žádost KOPIS. Jednotka vyjela v počtu 1+3 k místní tělocvičně. Dle informací oznamovatele někdo něco zapálil a hodil do větracích otvorů OSB desek. Po provedeném průzkumu byl vyloučen požár, proto jednotka vyčkala příjezdu JHZS Jeseník, ta provedla měření koncentrace nebezpečných plynů. Nebylo zjištěno žádné nebezpečí, po dohodě s VZ odjezd na základnu (13:35)

Technika: DA Ford tranzit L1Z

Další složky: JHZS Jeseník, Policie ČR


31.10.2017 - (7) Dopravní nehoda OA, úklid vozovky, Vlčice

Ve 22:39 se nám ozvala siréna podruhé. Jednotka vyjela v počtu 1+6. Vozidlo havarovalo přímo v cetru Vlčic. Policie již byla na místě. Provedeno protipožární opatření a vyčkání na JHZS Jeseník. Společnými silami proveno zasypaní uniklých provozních kapalin a uklizení vozovky. Poté pomoc při nakládání OA na vozidlo odtahové služby. Zpět na základně 23:48

Technika: Liaz CAS k25 L101

Další složky: JHZS Jeseník, Policie ČR

Fotky zde


31.10.2017 - (6) Technická pomoc, odstranění nebezpečných stavů, Vlčice

V 16:24 vyhlášen poplach, jednotka vyjela v počtu 1+6. Po příjezdu jednotky na místo a následným průzkumem zjištěn utržený kus střechy (desky + krytina) o rozměru cca 4x4 m. Po utržení zůstal kus na střeše a hrozil pádem. Za pomocí lana a trhacího háku byl kus třechy stržen na zem. Poté provedeno dočištění vyčnívajících desek ze střechy, k místu jsme se bezpečně dostali z půdních prostor domu. Zpět na základně v 17:35

Technika: Liaz CAS k25 L101

Další složky: JHZS Jeseník


30.8.2017 - (5) Požár přístřešku, Vlčice

Jednalo se o požár sloupu přístřešku v místním parku. Jednotka v počtu 1+5 byla na místě velmi rychle a pomocí vysokotlaku požár ihned uhasila. 

Technika: Liaz CAS k25 L101

Další složky: JHZS Jeseník, JSDH Javorník, JSDH Žulová, PČR


13.7.2017 -  (4) Technická pomoc, odstranění nebezpečných stavů, Vlčice (ZOČ)

Jednotka vyjela v počtu 1+4 na žádost starosty obce. Jednalo se o ucpaný propustek v dolní části Vlčic u domu č.p. 217. Propustek byl vyčištěn za pomocí proudu C. Poté doplnění CAS a odjezd na základnu.

Technika: Liaz CAS k25 L101


16.6.2017 - Výcvik, plnění bambi vaku

Jednotka se zúčastnila v počtu 1+5 výcviku na téma plnění bambi vaku v závěsu pod helikoptérou. Výcvik byl pro jednotku velkým přínosem i zážitkem. Akce proběhla na heliportu HZS Jeseník

Technika: Liaz CAS k25 L101

Fotky zde


9.6.2017 - (3) Technická pomoc, odstranění nebezpečných stavů, Vlčice (ZOČ)

Výjezd jednotky na žádost starosty obce. Jednalo se o znečištěný rošt na jímání vody do místní vodárny. Použito kalové a plovoucí čerpadlo. Pomocí vysokotlaku rošt vyčištěn

Technika: Liaz CAS K25 L101 (PlovČer, KalČer)

Fotky zde


7.4.2017 - (2) Požár průmyslového objektu, Javorník

16:26 jednotka vyjela v počtu 1+8 k požáru průmyslové haly na ulici partyzánské v Javorníku. Po příjezdu na místo bylo po dohodě s velitelem zásahu zřízeno čerpací místo pro doplňování vody na nedalekém místním potoce a zároveň jednotka prováděla kyvadlovou dopravu vody na místo zásahu. Část jednotky asistovala při odstraňování překážek pro zdolání požárů uvnitř objektu. Zpět na základně 20:08

Technika: Liaz CAS K25 L101 (PlovČer)

Další složky: JHZS Jeseník, JSDH Javorník, JSDH Žulová, JSDH Bílý Potok, Paczków (PL), ZÚ HZS ČR Hlučín

Fotky zde


19.2.2017 - (1) Požár kontejneru, Vlčice

20:13 jednotka vyjela v počtu 1+6 k požáru kontejneru za místní hospodou. Po příjezdu na místo zjištěn hořící kontejner na papír. Provedeno uhašení pomocí proudu ,,C´´. Poté provedeno rozhrabání, dohašení a úklid. Zpět na základně 21:20

Technika: Liaz CAS K25 L101

Další složky: JHZS Jeseník

Fotky zde