Historie SDH

Sbor dobrovolných hasičů ve Vlčicích vznikl v roce 1946 a čítal sbor 46 členů. Původní hasičský sbor německý byl založen roku 1890. Roku 1920 bylo postaveno hasičské skladiště. Sbor vlastnil jednu motorovou a jednu velkou ruční stříkačku s potřebným příslušenstvím.V roce 1948 byla nově pořízena siréna. Po roce 1960 se stal předsedou ČSPO pan J.Filgas. Členové pomáhali na brigádách, na národních směnách a v zemědělství. Každoročně pořádali ples, stavění a kácení máje a účastnili se soutěží v požárním sportu.V roce 1964 proběhla přístavba na hasičské zbrojnici.V té době čítal sbor 54 členů.

V roce 1993 se sbor po vleklých problémech mezi členy rozpadl. Znovu ho na nohy postavil v roce 1996 pan M.Kettner, který se stal starostou SDH. Na konci roku 1996 dostali hasiči automobilovou cisternu Škoda 706 RT.

V současné době sbor čítá 59 členů. Od roku 2012 je starostkou SDH Marcela Cahelová. Každoročně pořádáme ples, Kácení Máje a Memoriál Bol.Staňka. V posledních letech se nám dařilo v požárním sportu. Máme družstvo mužů, žen i dětí. Za rok 2014 se našim mužům podařilo vyhrát Okresní pohár. Důležitým faktorem je výborná spolupráce s Obecním úřadem ve Vlčicích. Starosta obce Ing. Josef Fojtek předal jednotce v prosinci 2011 klíče od automobilové cisterny LIAZ CAS K 25 L101. Díky téhle spolupráci s obcí, dotacím a sponzorům se nám podařilo vybavit sbor moderní technikou. Udržujeme také příhraniční spolupráci s polskými hasiči z obce Biala.