Zásahy 2016

9.12.2016 - (11) Taktické cvičení - Požár výškové budovy, Vlčice

Jednotka vyjela k požáru ve sklepní kóji panelového domu. Po našem příjezdu již byl celý dům silně zakouřen, proto jsme ihned zahájili odpojení elektrické energie a průzkum do sklepa v DT. Zjištěn požár na ploše cca 2 m2 a osoby uvězněny v celkem šesti bytech. Při lokalizaci požáru bylo ihned zahájeno jeho hašení. Po příjezdu JSDH Žulová byl prováděn průzkum zbytku domu a zároveň evakuace lidí. JSDH Javorník se po příjezdu zapojil. 1. NP evakuovali JSDH Vlčice s pomocí JSDH Žulová zvenčí pomocí žebříku. Nasazena přetlaková ventilace. Za 25 minut od příjezdu se nám podařilo lokalizovat a zlikvidovat požár i evakuovat 6 osob ze šesti bytů. Nakonec byl celý objekt odvětrán přetlakovou ventilací. 

Technika: Liaz CAS K25 L101, DA Ford Tranzit L1

Další složky: JSDH Žulová, JSDH Javorník

Fotky zde


2.12.2016 - (10) Požár OA, Vlčice

Dne 2.12.2016 v 20:19 vyjížděla jednotka v počtu 1+6 k požáru osobního automobilu v dolní části Vlčic. Vozidlo bylo před naším příjezdem uhašeno dvěma svědky události. Jednotka provedla odpojení akumulátoru a prolití vysokotlakem. Poté řízen provoz a po ohledáni vozidla vyšetřovatelem byla vozovka očištěna a vozidlo odtlačeno mimo vozovku. Zpět na základně 21:30

Technika: Liaz CAS K25 L101

Další složky: PČR, JHZS Jeseník

Fotky zde


22.10.2016 - (9) Technická pomoc, odstranění nebezpečných stavů, Vlčice

Jednotka vyjela (13:38) na žádost občana z Vlčic, kvůli ucpané kanalizaci se mu vracela voda zpět do domu. Provedli jsme vyčištění kanalizace pomocí kanalizačního krtka D25. Po vyčištění voda sama odtekla. Po doplnění CAS u hydrantu jsme se odebrali zpět na základnu (14:25)

Technika: Liaz CAS K25 L101


15.10.2016 - (8) Hospodářská činnost (ZOČ)

Jednotka vyjela na předem domluvenou činnost do obce Uhelná, k vyčištění studny hluboké cca 6m. Studna byla vyčištěna a vyčerpána, poté jsme se přesunuli do naší obce a vyčistili ještě jednu studnu. Po naplnění CAS odjezd na základnu.


10.10.2016 - (7) Technická pomoc, odstranění nebezpečných stavů, Vlčice

Jednotka vyjela na žádost starosty obce v počtu 1+5 k očištění místní pozemní komunikace č. 4537 směr Bernartice. Vozovka byla znečištěna bahnem od zemědělské techniky. Provedeno očištění pomocí vysokotlaku. Poté doplnění vody v hydrantu a odjezd na základnu

Technika: Liaz CAS K25 L101


27.7.2016 - (6) Technická pomoc, odstranění nebezpečných stavů, Vlčice

Jednotka vyslána v 8:45 kvůli spadlému stromu na dráty elektrického vedení v horní části Vlčic. Vyjeli jsme v počtu 1+3 a po příjezdu na místo jednotka zabezpečila prostor proti pohybu lidí a vyčkala na příjezd JHZS Jeseník s výškovou technikou. Poté provedena asistence při odklízení řezaných dřevin

Technika: DA Ford Tranzit L1R

Další složky: JHZS Jeseník, ČEZ

Fotky zde


21.6.2016 - (5) Technická pomoc, požární dohled, Vlčice

Po týdnu jednotka opět vyjížděla na žádost místního včelaře, tentokrát na horní konec Vlčic. Jednalo se opět o pálení včelsva napadeného morem. Z důvodu přítomnosti nádrže o objemu cca 7000l vody umístěné cca 30m od páleniště, vyjela jednotka v počtu 1+3 vozidlem DA Ford Tranzit. Byla provedena asistence při zapálení a průběhu, po akci bylo páleniště preventivně zahašeno. Výjezd: 8:00, příjezd: 12:00

Technika: DA Ford tranzit, el.kal.čerpadlo

Fotky zde


13.6.2016 - (4) Technická pomoc, požární dohled, Vlčice

Jednotka vyjela na žádost místního včelaře k požárnímu dohledu. Včelař musel spálit své včelstva z důvodu jejich nakažení morem. Provedli jsme pomoc s nákladem a samotné spálení proběhlo na místním letišti. Vyjeli jsme v 10:00 v počtu 1+5, zpět na základně 14:00

Technika: Liaz CAS K25 L101

Fotky zde


28.4.2016 - (3) Požár OA, Vojtovice

Jednotka vyjela v poču 1+4 k požáru osobního automobilu do Vojtovic. Po provedeném průzkumu zjištěno, že se jedná o OA značky škoda octavia stříbrné barvy bez přítomnosti řidiče. Vůz byl při našem příjezdu zcela v plamenech. Provedli jsme spolu s jednotkou ze Žulové uhašení vozidla.

Technika: Liaz CAS K25 L101

Další složky: PČR, JHZS Jeseník, JSDH Žulová

Fotky zde


20.4.2016 - (2) Technická pomoc, Vlčice

Jednotka vyslána v 9:55 na žádost starosty obce k vyčištění jímání vody z potoka do vodárny. V počtu 1+3 jsme provedli odčerpávání vody před jímáním pomocí plovoucího čerpadla, abychom se dostali suchou nohou k roštu jímání. Poté jsme pomocí motorového kalového čerpadla vyčerpali prostor pod roštem a vyčistili jej. Po úspěšném zásahu jsme se odebrali zpět na základnu (11:05).

Technika: Liaz CAS K25 L101, Motorové kalové čerpadlo, plovoucí čerpadlo


12.3.2016 - (1) Technická pomoc, Vlčice

Jednotka vyslána v 11:20 na čerpání vody ze sklepa rodinného domu ve Vlčicích. Po příjezdu zjištěn ucpaný odtok vody ze sklepa a znečištěné studny ve sklepě. Jednotka provedla vyčištění odtoku a vyčerpání studny pomocí elektrického kalového čerpadla. Poté vyčištěn odtok z pozemku RD pomocí proudu C. Zpět na základně ve 14:30

Technika: Liaz CAS K25 L10, elektrické kalové čerpadlo