29.12.2020 - (25) Technická pomoc, odstranění nebezpečných stavů, Vlčice (ZOČ)

Jednotka vyjela v počtu 1+6. Jednalo se o čerpání vody v bytovém domě č.p.27, Vlčice. Po příjezdu zjištěno, že majitelé vodu odčerpali vlastními prostředky, ale mají ucpaný odtok ze sklepa. Pomocí kanalizačního krtka C52 zkoušeno propláchnutí, neúspěšné. Doporučeno kontaktování odborné firmy.


28.10.2020 - (24) Technická pomoc, odstranění nebezpečných stavů, Vlčice (ZOČ)

Jednotka vyslána na žádost starosty obce na oplach komunikace v dolních Vlčicích, jednotka provedla oplach pomocí vysokotlaku

Technika: Liaz CAS k25 L101

Fotky zde


7.10.2020 - (23) Dopravní nehoda, Uhelná

16:23 dnes další událost, cisterna přes komunikaci v Uhelné. Provedeno protipožární opatření a odklánění provozu.

Technika: Liaz CAS k25 L101

Další složky: JHZS Jeseník, PČR

Fotky zde


7.10.2020 - (22) Technická pomoc, odstranění nebezpečných stavů, Vlčice

Jednotka vyslána na odstranění stromu, nebezpečně se naklánějícího na dráty vysokého napětí. Z důvodu vysokého nebezpečí jednotka nezasahovala, přivolán pracovník ČEZu

Technika: Liaz CAS k25 L101

Další složky: JHZS Jeseník


5.10.2020 - (20, 21) Technická pomoc, odstranění nebezpečných stavů, Vlčice a Dolní Les

V 9:46 vyjela jednotka v počtu 1+4. První událost u zámecké zdi, nebezpečně visící větvě, při čekání na výškovou techniku další událost, tentokrát strom na drátech VO na Dolním Lese. Pomocí traktoru s navijákem a mot. pily byl strom odstraněn, poté návrat k první události. Zpět na základně 14:30

Technika: Liaz CAS k25 L101

Pomocná technika: Motorová pila Stihl 362

Další složky: JHZS Jeseník

Fotky zde


4.10.2020 - (19) Technická pomoc, odstranění nebezpečných stavů, Dolní Les

Odstranění stromu přes komunikaci na Dolním Lese, jednotka v počtu 1 +6.

Technika: Liaz CAS k25 L101

Pomocná technika: Motorová pila Stihl 362


3.10.2020 - (14,15,16,17,18) Technická pomoc, odstranění nebezpečných stavů, Vlčice a Vojtovice

19:45 jednotka vyjela (1+5) k spadlému stromu na silnici 1/60 u výjezdu z Vlčic směr Uhelná, po odstranění stromu pomocí motorové pily jsme byli vyslání na další 3 události. Návrat 20:31. 21:49 vyhlášen pátý poplach, jednalo se o spadlý strom přes dráty ve Vojtovicích. Jednotka vyjela DA Ford Tranzit v počtu 1+6 Pomocí motorové pily byl strom odstraněn.

Technika: Liaz CAS k25 L101, DA Ford Tranzit

Pomocná technika: Motorová pila Stihl 362

Fotky zde


5.9.2020 - (13) Technická pomoc, odstranění nebezpečných stavů, Vlčice (ZOČ)

Jednalo se o ucpaný odtok kanalizace z RD. Jednotka v počtu 1+7 provedla odčerpání čistící šachty pomocí el. kal. čerpadla. Poté pomocí kanalizačního krtka D25 pokus o protlak. Přes veškerou snahu se potrubí nepodařilo protlačit.

Technika: Liaz CAS k25 L101

Pomocná technika: Elektrické kalové čerpadlo


28.8.2020 - (12) Technická pomoc, odstranění nebezpečných stavů, Dolní Les (ZOČ)

Jednotka vyjela na žádost starosty na proplach ucpaného propustku pod silnicí na Dolním lese. Jednotka propustek uvolnila pomocí trhacího háku

Technika: Liaz CAS k25 L101


23.8.2020 - (11) Technická pomoc, odstranění nebezpečných stavů, Vlčice (ZOČ)

Jednotka vyjela v počtu 1+6. V kravíně se po přívalovém dešti ucpal odtok vody a krávy se brodily v cca 50cm vody. Jednotka odčerpala čistící skruž pomocí el. kalového čerpadla, poté pomocí kanalizačního krtka C52 protlačila odtokové potrubí. Voda poté samovolně odtekla a nebylo potřeba prostor čerpat.

Technika: Liaz CAS k25 L101

Pomocná technika: Centrála HERON, elektrické kalové čerpadlo

Fotky zde


17.8.2020 - (10) Technická pomoc, Likvidace obtížného hmyzu, Vlčice

Jednotka vyjela v počtu 1+7. Jednalo se o likvidaci vosího hnízda v podhledu RD. Pomocí chemického postřiku bylo hnízdo zlikvidováno

Technika: Liaz CAS k25 L101

Fotky zde


6.8.2020 - (9) Technická pomoc, odstranění nebezpečných stavů, Vojtovice (ZOČ)

Jednotka vyjela na žádost starosty obce. Jednalo se o silně znečištěnou studnu u RD po přívalovém dešti. Provedeno vyčištění

Technika: Liaz CAS k25 L101


19.6.2020 - (8) Technická pomoc, odstranění nebezpečných stavů, Javorník

Jednotka vyjela v 11:45 v počtu 1+6. Jednalo se ucpaný odtok kanalizace z RD, voda neodtékala a hromadila se v koupelně. Jednotka provedla protlak pomocí kanalizační krtka

Technika: Liaz CAS k25 L101


15.3.2020 - (7) Požár, lesní porost, Horní Hoštice

Ve 23:05 jednotka vyjíždí znovu, tentokrát se má jednat o požár lesa v Horních Hošticích Vysoký kámen. Po příjezdu zjištěn požár lesa ve svahu velkého rozsahu. Jednotka byla přítomna v počtu 1+8. Požár byl hašen 2 proudy C. Zásah komplikoval velmi silný vítr a těžký terén. Po uhašení byla jednotka vyslána zpět na základnu (5:00), některé jednotky na místě zůstaly na dohled.

Technika: Liaz CAS k25 L101

Další složky: JHZS Jeseník, JSDH Javorník, Paczków (PL), OSP Zloty Stok (PL), JSDH Bílý Potok, JSDH Bílá Voda, JSDH Bernartice, JSDH Žulová, JSDH Skorošice

Fotky zde


15.3.2020 - (6) Technická pomoc, odstranění nebezpečných stavů, Vlčice

Ve 21:38 vyjíždí jednotka v nebezpečně nahnutému stromu, který ohrožuje budovu. Po příjezdu na místo a provedeném průzkumu rozhodnuto vyčkání HZS. Po jejich příjezdu strom pokácen a nebezpečí odvráceno.

Technika: Liaz CAS k25 L101

Další složky: JHZS Jeseník


2.3.2020 - (5) Technická pomoc, odstranění nebezpečných stavů, Vojtovice (ZOČ)

Na žádoist starosty obce vyjela jednotka do Vojtovic, jednalo se o silně znečištěnou vozovku. Proveden oplach komunikace

Technika: Liaz CAS k25 L101


23.2.2020 - (4) Technická pomoc, odstranění nebezpečných stavů, Vlčice

Jednotka vyjela v počtu 1+6 k ucpané kanalizaci z domu. Po provedeném průzkumu zjištěn ucpaný odtok kanalizace z domu, voda se v hromadila v kotelně. Pomocí kanalizačního krtka D25 bylo potrubí vyčištěno, voda z kotelny poté samovolně odtekla.

Technika: Liaz CAS k25 L101


10.2.2020 – (3) Technická pomoc, odstranění nebezpečných stavů, Vlčice

 Jednotka vyjíždělo tento den již potřetí, tentokrát se vlivem přívalového deště ucpal propustek u RD a bahnitá voda z něj následně tekla přes komunikaci v celé její šíři. Jednotka vyjela v počtu 1+5 a na místě provedla uvolnění překážek v potrubí propustku pomocí hasičského háku, po odtoku velkého množství vody nasazen proud C s kanalizačním krtkem a potrubí bylo vyčištěno.

Technika: Liaz CAS k25 L101

Další složky: JHZS Jeseník (po cestě odvolána)

Fotky zde


10.2.2020 – (2) Technická pomoc, odstranění nebezpečných stavů, Vojtovice-Petrovice

Z předchozí události jednotka vyslána na událost další. Jednalo se o 2 padlé stromy přes celou šíři komunikace v Petrovicích (místní část Skorošice). Jednotka provedla odstranění stromů pomocí motorové pily, komunikace byla uvolněna. Po příjezdu do Vlčic ještě jednotka pomohla při odklizení konstrukce fóliovníku, který vítr odhodil na hlavní silnici 1/60 u místního obchodu. Poté se vrátila na základnu

Technika: DA Ford Tranzit L1Z

Fotky zde


10.2.2020 – (1) Technická pomoc, odstranění nebezpečných stavů, Vojtovice

Jednotka povolána v 6:52, vyjela v počtu 1+5 k odstranění stromu z komunikace v obci Vlčice-místní část Vojtovice. Strom se nacházel na komunikaci z Vojtovic do Petrovic, strom byl odstraněn pomocí motorové pily a komunikace byla uvolněna. Po odjezdu z místa zásahu byla jednotka odvolána na další událost

Technika: DA Ford Tranzit L1Z

Další složky: X

Fotky zde